លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង APS-00829

15 បន្ទប់

160 m²

1.050.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00829
  • បន្ទប់ 15 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 160 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង