លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង APS-00833

2.500.000 $

អាផាតមិន មានចំណូល 5000$ លក់

2020/03/27

Apartment for sale
Location street 398 BKk1
Land size 11,7*28m
Building size 9*20 m
5 floor
15 bedroom
Rented income 5,000$ / per month
Parking 5 car
Price $ 2,5 M negotiable
Commission negotiable


Dropped pin
https://maps.google.com?q=,&hl=en-KH&gl=kh

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00833

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង