លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Dangkao Cheung Aek

លេខកូដយោង APS-00868

2700 m²

220 $

ដីលក់ ក្រោយបុរីទ្រីគីម ចូលតាមឆៀកឡាន

Land for sale 2020/04/09
Location ដង្កោ ភូមិ តាឡី
Land size 50*50(2,700m2)
Price 220$/m2 negotiable
Commission 2%

Dropped pin
Near Phum Ta Lei, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/L1gF2JroTpKMsLQE9

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00868
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2700 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង