ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao
ជួល ឃ្លាំង Dangkao

ជួល ឃ្លាំង
Dangkao Cheung Aek

លេខកូដយោង APS-00870

2987 m²

3 $

ឃ្លាំងជួលនៅ ចំការដូង មុខរោងចក្រស្របៀរកម្ពុជា

2020/04/10

Warehouse for rent
Location street 217
Land size 29*103m(2987m2
Warehouse 25*90m
Rental 3$/ m2 negotiable
Commission 2 month negotiable

Dropped pin
Near Dangkao, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/agS2Nhx8NaVjziGy7

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00870
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2987 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង