លក់ វីឡា Toul Kork
លក់ វីឡា Toul Kork
លក់ វីឡា Toul Kork
លក់ វីឡា Toul Kork
លក់ វីឡា Toul Kork
លក់ វីឡា Toul Kork

លក់ វីឡា
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង APS-00888

600 m²

1.800.000 $

ដីនិងផ្ទះលក់ជួល 596

2020/04/24
Villa for rent and sale
Location street 596
Land size 20*30
House 13*18
7 bedroom 8 bathrooms
Rental 2,500$/ per month
Price 1,800,000$ negotiable
Commission 2% negotiable មានភ្ញៀវ

Villa for Sale Tk
2020/07/02
Villa for rent and sale
Location Toul kork
Land size 20*30m(ប្លង់រឹង 599m2)
House 13*18
7 bedroom 8 bathrooms
Rental 2,500$/ per month
Price 1,800,000$ negotiable
បែរទិសទៅ ខាងកើត

Dropped pin
Near 31 St 596, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/5tbMPCUZPhGSzWFn8

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00888
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 600 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង