ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង APS-00922

26 បន្ទប់

16.000 $ / ខែ

អគារ អាផាតមិនសម្រាប់ជួល

អគារ អាផាតមិនមាន​កំពស់​ 5 ជាន់
កន្លែងស្នាក់នៅមានផាសុខភាពរួមទាំងមានអាងហែលទឺកហើយនឹង​ កន្លែងហាត់ប្រាណ
សន្តិសុខ 24 ម៉ោង
ទីតាំង​នៅ​ដីអិន​ បឺងកក​១

- ​បន្ទប់​ 32 ​បន្ទប់​
- 2 ជន្តើរជើង
- 10 ចំណតឡាន​ ហើយនឹង​មូតូ​បាន​ 20-30 គ្រៀង
> ទំហំដី: 40m x 30m
> ទំហំអគារ:32m x 22m
តម្លែជួល:$16000 / ក្នុងមួយខែ

សម្រាប់ព័ត៏មានលំអិត:012831000 /086601472

តាមរយះ Line, Wechat, Telegram

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00922
  • បន្ទប់ 26 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី1200 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង