លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង APS-00982

48 បន្ទប់

5.000.000 $

អាផាតមិនជួលក់

2020/08/01
Apartment for rent and sale
Location ម្តំ ចំការព្រីង
Land size 20*30m
Building size 16.5*24m
8 floor
30 units 48 bedroom
Parking ground floor
Rental 25,000$/ per month negotiable
Contract negotiable
Price for sale $ 5.M negotiable
Commission 2% .1 month

Dropped pin
Near Phum Kouk Khleang, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/HjLs255YDS7gmH3RA

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00982
  • បន្ទប់ 48 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី៨

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង