លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

លក់ ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង APS-00937

8 បន្ទប់

8 បន្ទប់គេង

71 m²

490.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00937
  • បន្ទប់ 8 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 71 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 1 ដី71 m²
  • 2 ចំណត
  • 8 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង