លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង APS-00976

32 បន្ទប់

392 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Apartment លក់ក្នុងតំលៃល្អ ទីតាំងនៅផ្សារដេីមថ្កូវ

Apartment លក់ក្នុងតម្លៃល្អ ទីតាំង ផ្សារដេីមថ្កូវ
មានកំពស់ 4,5 ជាន់កន្លះ (16 units 32 bed rooms)​ជាន់លើមាន Skybar @ ទេសភាព
មានចំណតឡានធំទូលាយបាន​ 10 គៀង
+ ទំហំដី 15m X 36m=548m2
+ អាគារ14.5m X 28m
+ ចំណូលជាមធ្យមទៅ 4,500$ ទៅ $5000 ក្នុងមួយខែ
មានភ្ញៀវស្លាក់នៅពេញ។
+ លក់តម្លៃ: $1.75M ចរចា ( ប្លង់រឹង )
ទំនាក់ទំនងលេខ: 012 831 000/086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00976
  • បន្ទប់ 32 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 392 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី៥

ទីតាំង

  • 1 ដី548 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង