ជួល ឃ្លាំង Sen Sok
ជួល ឃ្លាំង Sen Sok

ជួល ឃ្លាំង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង APS-00997

1.200 $

ឃ្លាំងជួល

Warehouse for rent
Location street sos ភ្នំពេញថ្មី
Warehouse size 13*70m
Rental 1,200$/ per month
Contract 1 years
Commission 1 mont
Dropped pin
Near Phnom Penh Thmei, Phnom Penh
https://goo.gl/maps/btRaeV7SigB2nB4ZA

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00997

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង