លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok

លក់ វីឡា
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង APS-01000

4 បន្ទប់

4 បន្ទប់គេង

530.000 $

ផ្ទះវីឡាលក់

ផ្ទះវីឡាលក់
ទីតាំង សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
+ ទំហំដី 12.5m x 16m
+ ទំហំផ្ទះ 8m x 9m (ប្លង់ទន់អាចធ្វើរឹងបាន)
+ កម្ពស់ផ្ទះ
+ បន្ទប់គេង4 និងបន្ទប់ទឹក 8
តម្លៃលក់ 530,000$
ទំនាក់ទំនងលេខ 012 831 000/086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-01000
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី200 m²
  • 4 បន្ទប់គេង
  • 8 បន្ទប់ទឹក

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង