លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau
លក់ វីឡា Ta Khmau

លក់ វីឡា
Ta Khmau Prek Ho

លេខកូដយោង APS-01027

6 បន្ទប់

1613 m²

500.000 $

ផ្ទះវិឡាសម្រាប់លក់

ផ្ទះវិឡាសម្រាប់លក់ បរិស្ថានស្ងប់ស្ងាតល្អក្នុងការរស់នៅ ផ្ទះសង់ខិតជិតទៅក្រោយ ទុកដីខាងមុខផ្ទះធំទូលាយស សម្រាប់ចតឡាន ​ឬ ក៏ដាំដំណាំហូបផ្លែផ្សែងៗ
ទីតាំងដី​ ស្ថិតនៅព្រែកហូរលិច៕

មុខដីបែរទិសខាងលិច
បន្តប់គេង​ 5 / 6 បន្ទប់ទឺក
ទំហំដី​:30m x 55m
ទំហំដីសរុប​:1613m2
លេខទំនាកទំនង​:012 831 000
( Telegram, Wechat,Line,070 989 544

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-01027
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1613 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

  • 1 ដី1613 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង