លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem
លក់ ដីទ្បូ Lvea Aem

លក់ ដីទ្បូ
Lvea Aem Akreiy Ksatr

លេខកូដយោង APS-01052

450 $

ដីសម្រាប់លក់

ដីឡូតិ៍សម្រាប់លក់
#ចំងាយ500ម៉ែត្រពីកំពង់ចំឡងអរិយ៍ក្សត្រ
- ទីតាំង: ភូមិអរិយ៍ក្សត្រ ឃុំអរិយ៍ក្សត្រ ស្រុកល្វាឯម
- ទំហំ: 10m x 30m ទៅ 10m x 50m តាមឡូតិ៍
- តំលៃ : $450/ម៉ែត្រការ៉េ
- ផ្លូវបេតុងរដ្ឋទំហំ 10ម៉ែត្រ
- ធ្វើប្រពន្ធ័លូទឹក និងភ្លេីងរដ្ឋ
- ទំនាក់ទំនង : 077 975 995 / 086 601 472

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-01052

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង