លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon

លក់ អគារ
Chamkarmon BKK 3

លេខកូដយោង APS-00143

11 បន្ទប់

11 បន្ទប់គេង

1.100.000 $

អគារលក់

ទីតាំង៖ បឹងកេងកងទី៣
ទំហំដី៖ 13m x 15m (ប្លង់រឹង,165m2)។
ទំហំអគារ៖ 12m x 12m,
មាន 6ជាន់ និង 11យូនីត។
តម្លៃលក់៖ 1,200,000$ (មានចំណូល 5,000$ - 6,500$/ខែ)
ទំនាក់ទំនងលេខ៖ 012 943 994/086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00143
  • បន្ទប់ 11 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី165 m²
  • 11 បន្ទប់គេង

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង