លក់ ដីទ្បូ
Russey Keo Tuol Sangke

លេខកូដយោង APS-00841

529 m²

1.000 $

លក់ ដីទ្បូ Russey Keo Tuol Sangke

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00841
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 529 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង