លក់ វីឡាភ្លោះ Chamkarmon

លក់ វីឡាភ្លោះ
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង APS-00854

4 បន្ទប់

205 m²

450.000 $

លក់ វីឡាភ្លោះ Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00854
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 205 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង