លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Meanchey Chak Angrae Kraom

លេខកូដយោង APS-00943

30000 m²

650 $

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey Chak Angrae Kraom

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00943
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 30000 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង