លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angk Snuol

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Angk Snuol Peuk

លេខកូដយោង APS-00969

250.000 $

ដីនិងផ្ទះមាន72បន្ទប់ជួល តំលៃសមរម្យ លក់បន្ទាន់!

ដីនិងផ្ទះមាន72បន្ទប់ជួល តំលៃសមរម្យ លក់បន្ទាន់!
មានចំណូល 1,500$/ស្រាប់ក្នុង១ខែ
ទីតាំង ស្ថិតនៅ ស្រុកអង្គស្នួល ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ៤ ប្រមាណមួយគីឡូម៉ែត្រ) ផ្ទះកែងផ្លូវបី (មុខ ក្រោយ និង ចំហៀង)
ទំហំដី 50m x 40m (ប្លង់ទន់)
តម្លៃលក់ 250,000 $ (ចចារ)
ទំនាក់ទំនងលេខ 089 577 968/086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00969

ទីតាំង

  • 1 ដី2000 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង