លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង APS-00979

2.626.600 $

ដីលក់បន្ទាន់

ដីលក់បន្ទាន់
ទីតាំង ទួលគោក (ផ្លូវរដ្ធ12m)
ទំហំដី 30m x 40m (1,142m2 ប្លង់រឹង L-map)
ដីនេះល្អខ្លាំងសំរាប់សង់អាគាខនដូឬឃ្លាំងវីឡា)
តម្លៃលក់ 2300$/m2 (ចរចា)
ទំនាក់ទំនងលេខ: Telegram,Line: 086/012 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00979

ទីតាំង

  • 1 ដី1142 m²

ទាក់ទងមកពួកយើង

Visit us

St *A,** Building, 9 Hamilton Ave SURFERS PARADISE QLD

+855 )70 ** ** *** +855 )98 ** ** ***

sales@companyname.com

ផ្ញើសារមកពួកយើង